Totalentreprenad

Genom ett väl utvecklat kontaktnät av leverantörer och underentreprenörer kan vi åta oss alla uppgifter vid ett bygge – genom totalentreprenad tar vi då ansvar för allt arbete. De utvalda underentreprenörer vi samarbetar med kompletterar oss med sin specialkompetens inom sina respektive arbetsområden.

Reparations- Om- och Tillbyggnad (ROT)

Vi utför de flesta förekommande typer av ROT-arbeten och hjälper kunden med skattereduktionen gentemot skattemyndigheten. Reglerna medger skatteavdrag för arbetskostnader vid en stor mängd olika slags byggtjänster som t.ex ombyggnader, tillbyggnader samt renoveringsarbeten av interiörer och exteriör.

Träfiberisolering

Med Thermocells träfiberisolering sprutar vi isolering av träfiber från tall och gran. Vi kommer ut med vår lastbil till er och isolerar med ett miljövänligt material med mycket goda egenskaper. Vi säljer även diffusionsöppna material som vindduk och ångbromsduk samt träfiberisolering i skivformat för väggar. Gå gärna in på dalatrafiber.se för mer information och priser.

Dörrar och fönster

Vi är återförsäljare av fönster från Outline samt dörrar från Diplomat. Vi har lång erfarenhet och stort kunnande om fönster och fönter/dörr byten och lämnar gärna en offert på ett komplett montage med färdigmålade produkter Kontakta oss så berättar vi mer om denna tjänst.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DalaTräfiber
 
Allmoge
diplomat